Orthomoleculaire therapie.

In het lichaam vinden allerlei biochemische processen plaats. Deze biochemische processen moeten met elkaar in balans zijn. Ben je ziek, dan is deze balans verstoord en herstel van deze balans is dan nodig. De orthomoleculaire behandeling omvat voedings- en leefstijlaanpassingen, aangevuld met vitamines, mineralen en/of fytostoffen (planten/kruiden) met als doel om de biochemische processen te herstellen en het lichaam weer in balans te krijgen. De basis van de behandelingen is gebaseerd op zoveel mogelijk puur en onbewerkt eten.

De term orthomoleculair is samengesteld uit de woorden "orthos" en "moleculair". Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, waar of recht en moleculair heeft betrekking op de moculen, de biochemische stoffen in het lichaam. De orthomoleculaire behandeling houdt dus in dat de juiste moleculen in de juiste verhoudingen worden ingezet om de biochemische procesen in het menselijk lichaam in balans te houden of terug te brengen.Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding (hippocrates 460-370 v Chr)