Orthomoleculaire behandeling

Veel gezondheidsklachten zijn met een orthomoleculaire aanpak te verhelpen.

Als orthomoleculaire therapeut ga ik ervan uit dat er een verband bestaat tussen de vertering in de darmen, het zenuwstelsel, het hormoonstelsel en het immuunsysteem. In de therapie ga ik met je op zoek naar de oorzaak van de klacht (en). Ik kijk niet alleen naar je klachten, maar ook naar je algehele gezondheid- en ziektegeschiedenis: wanneer zijn je klachten begonnen, wat speelde er op dat moment, was er een infectie of een trauma, etc. De zoektocht naar de oorzaak van je gezondheidsprobleem en de oplossing hiervoor is soms niet eenvoudig. Ieder mens is uniek en zo ook de voeding die jouw lichaam nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. Om de disbalans te herstellen is het vaak nodig om (tijdelijk) orthomoleculaire supplementen (mineralen, vitamines, aminozuren, geneeskrachtige planten ed.) te gebruiken tot de gezondheidsklachten zijn verdwenen of verminderd. Orthomoleculaire supplementen maken daarom vaak een belangrijk onderdeel uit van de therapie.

Veel gezondheidsklachten zijn met voeding te verhelpen, denk aan allergieën, schildklierklachten, vermoeidheid, migraine, maagdarmproblemen, ontstekingen. Hier een overzicht van klachten waarvoor je contact op kunt nemen met de praktijk.

De term orthomoleculair is samengesteld uit de woorden “orthos” en “moleculair”. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, waar of recht en moleculair heeft betrekking op de moleculen, de biochemische stoffen in het lichaam. De orthomoleculaire behandeling houdt dus in dat de juiste moleculen in de juiste verhoudingen worden ingezet om de biochemische processen in het menselijk lichaam in balans te houden of terug te brengen.

Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding (Hippocrates 460-370 v Chr.) 

Orthomoleculaire behandeling en het nut van aanvullende laboratoriumtesten: het ontlastingsonderzoek.

De gezondheid van de darmen is vaak bepalend voor je gehele gezondheid. De basis van veel klachten zoals vermoeidheid, eczeem, allergieën, depressies en hormoonverstoringen liggen in de darmen. Als orthomoleculair therapeut hecht ik veel waarde aan een gezond maagdarmstelsel omdat veel problemen beginnen in de darm. 

Ongezonde darmen?

Wie herkent zich in deze klachten? Buikpijn en buikkrampen, gasvorming en winderigheid, diarree of obstipatie. Al dan niet in combinatie met vermoeidheid, vaak verkouden zijn, huidproblemen, haaruitval etc. Darmproblemen komen in vele vormen voor. Oorzaken kunnen zijn een slechte vertering, te veel gisten, schimmels, parasieten of verkeerde bacteriën in de darm of ontstekingen in de darm. 

De balans tussen gezonde en ongezonde bacteriën kan verstoord raken door stress, een slechte voeding, parasieten of gebruik van medicijnen. Een verstoorde balans wordt dysbiose genoemd. Een dysbiose kan weer zorgen voor voedselallergieën, hormoonverstoringen, ontstekingen etc. Een vicieuze cirkel dus. 

Met het ontlastingsonderzoek worden de ziekmakende factoren goed in kaart gebracht. Informatie wordt verkregen of het voedsel goed verteerd wordt, of de goede bacteriën in balans zijn, of er te veel schimmels/candida in de darm aanwezig zijn, maar ook of er ontstekingen zijn, of het slijmvlies van de darm goed intact is en de weerstand in de darmen voldoende is. 

De gegevens die uit het ontlastingsonderzoek naar voren komen leveren veel zinvolle informatie op. Op basis van alle verzamelde informatie (vragenlijst, intakegesprek, ontlastingsonderzoek) wordt een orthomoleculair behandelplan opgesteld. Het behandelplan bestaat uit een advies om de darm weer gezond te krijgen. De voeding wordt aangepast en supplementen worden (tijdelijk) ingezet tot dat de darm hersteld is en de klachten verdwenen zijn.   

Hoe werkt het?

Je krijgt van mij een setje materialen mee dat je nodig hebt voor het ontlastingsonderzoek (inclusief een aanvraagformulier). Thuis neem je een monster van je ontlasting en stop je dit in een buisje. Je stuurt het materiaal met aanvraagformulier per post op naar het laboratorium. De uitslag komt ongeveer 2 weken later bij mij binnen.  In het consult dat daarop volgt bespreken we de resultaten en de orthomoleculaire aanpak. 

Wat zijn de kosten van het ontlastingsonderzoek.

De laboratoriumkosten voor een basisscreening van de darm kost €240,- 

Een darmscreening plus kost €480,- . (hier wordt ook meegenomen of er sprake is van ziekmakende bacteriën in de maag (=de helicobacter pylori), parasieten, verstoorde histamine-afbraak in de darm,  ernstige darmontstekingen).

Wil je je darmen eens goed laten onderzoeken, geef dan bij je aanmelding al aan dat je een ontlastingsonderzoek wilt laten uitvoeren.