Werkwijze

Hieronder de werkwijze in het kort.  

Aanmelding

Je meldt je telefonisch of per email aan voor een eerste afspraak. Voorafgaand aan het eerste gesprek stuur ik je een vragenlijst op met uiteenlopende vragen over je gezondheid, medicatie – en supplementen gebruik. Ook vraag ik je om een voedingsdagboek bij te houden van 2 dagen. De ingevulde vragenlijst, het voedingsdagboek en eventueel recente laboratoriumuitslagen stuur je voor het eerste gesprek naar mij op. Het vormt de leidraad voor dit gesprek. 

Het intakegesprek

Het eerste gesprek duurt ongeveer 1 – 1,5 uur. In dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op je klachten en probeer ik de oorzaak van je klachten te achterhalen door verbanden te leggen tussen je leefstijl, de voeding, gebruikte medicatie en je klachten. 

Onderzoeken 

In het eerste gesprek bespreken we ook of aanvullende onderzoeken nodig zijn om de juiste diagnose te kunnen stellen. Dat kan zijn een bloedonderzoek (bijvoorbeeld om te onderzoeken of er sprake is van een voedselallergie), een ontlastingsonderzoek (bijvoorbeeld om te onderzoeken of er sprake is van een verteringsprobleem) of een speekselanalyse (bijvoorbeeld om te onderzoeken of er hormonale verstoringen zijn).

Behandelplan

Aan de hand van alle verzamelde gegevens stel ik een behandelplan op, die we samen doornemen. Het behandelplan bestaat uit aanpassingen in de voeding en leefstijladviezen. Ik ga daarbij zoveel mogelijk uit van het gebruik van natuurlijk onbewerkte voeding: natuurvoeding. Natuurvoeding is rijk aan voedingsstoffen en arm aan onnodige toevoegingen. Omdat veel klachten vaak het gevolg zijn van een jarenlange disbalans in het lichaam, zijn extra vitaminen, mineralen of eiwitten (aminozuren) nodig om deze verstoorde balans te herstellen. Supplementen maken vaak onderdeel uit van het behandelplan.

Vervolgconsulten

Het eerste vervolgconsult vindt tussen de 3 en 6 weken plaats afhankelijk van de klacht. Vervolgconsulten duren meestal tussen de 30 en 60 minuten, afhankelijk van de aard van de klacht(en). Afhankelijk van het verloop van de behandeling vinden meerdere vervolgconsulten plaats.